ظروف چینی پورسلین Porcelain

پورسلین در مقابل چینی استخوانی ( بخش دوم )

پورسلین در مقابل چینی استخوانی کدام قوی تر است؟ کدام با دوام تر است؟ تا جایی که به مصارف کاربردی مربوط می شود، ظروف چینی پورسلین با کیفیت به اندازه…

بیشتر بخوانید »
چینی استخوانی Porcelain

پورسلین در مقابل چینی استخوانی ( بخش اول )

پورسلین در مقابل چینی استخوانی فارق از خصوصیات و مشخصات ظاهری و نحوه پختن در طول تولید، پورسلین در برگیرنده چینی، چینی ساده و چینی استخوانی است. اما کلمه ی…

بیشتر بخوانید »
Porcelain چینی اسخوانی

چینی استخوانی چیست و چه تفاوت هایی با چینی معمولی و پرسلین دارد؟

چینی استخوانی چیست و چه تفاوت هایی با چینی معمولی و پرسلین دارد؟ پورسلین یا چینی ساده اساسا یکی هستند اما چینی استخوانی در مراحل تولید کاملا متفاوت می باشد….

بیشتر بخوانید »